Preise Gruppenkurse Yoga, Meditation & Pranayama

 

Einzelstunde 60 Minuten
Einzelstunde 90 Minuten

Anzahl Lektionen   

1

1

Preis   

CHF 25.-

CHF 30.-


Preise Privatstunden

 

60 Minuten (bis zu zwei Personen):

120 Minuten (bis zu zwei Personen):

Anzahl Lektionen

1

2

Preis

CHF 100.-

CHF 170.-